Fakturera Nybble Bygg

På Nybble Bygg är vi måna om sunda affärsrelationer och rak och tydlig kommunikation med våra leverantörer. Under dessa sidor hittar du våra krav vid fakturering, på vilka sätt du skickar in fakturor och varför en faktura kommer i retur.

Nybble Bygg:s allmänna krav vid fakturering

Utöver skatteverkets allmänna krav på en faktura, har Nybble Bygg egna krav för att fakturan skall godkännas och betalas. Uppfylls inte kraven kommer fakturan returneras.

Länk till Skatteverket.

 • Fakturan måste vara utställd med mottagarens fullständiga, juridiska namn
 • Fakturan måste vara märkt med korrekt Nybble Byggs referensnummer. Läs mer under rubriken ”märkning av fakturor”
 • Svenska leverantörer skall vara godkända för F-skatt.
 • Ändrade skatteregler vid arbete i Sverige från 1 januari 2021. Även utländska leverantörer till Nybble Bygg som utför arbete I Sverige ska vara registrerade för F-skatt. Registrerat innehav av F-skatt ska framgå i text på fakturan
 • Nybble Bygg  förutsätter att våra leverantörer har ett bankgiro för att vi skall kunna säkerställa korrekt betalningsinformation.
 • Nybble bygg tillämpar betalningsvillkor 30 dagar efter mottagen och godkänd faktura. Detta gäller om inte annat finns reglerat i skriftliga avtal med Nybble Bygg.
 • Om fakturan omfattas av ”omvänd skattskyldighet för byggtjänster” skall informationstext ”omvänd skattskyldighet för byggtjänster gäller” samt VAT-nummer för beställande Nybble Bygg bolag framgå av fakturan.
 • Nybble Bygg ber om att leverantören har sin e-mail adress på fakturan

Märkning av fakturor

Alla fakturor som skickas till bolag inom Nybble Bygg måste innehålla följande referensinformation:

 • Referensnummer
  Numerisk information, antal positioner varierar beroende på verksamhet. Nybble Bygg’s beställare ansvarar för att ge er korrekt information vid beställning.
 • Referensperson
  Förnamn och efternamn på beställaren i Nybble Bygg.

PDF-faktura via e-post

Faktura kan skickas via e-post till faktura@nybblebygg.se

   • Till denna e-mail skickas endast FAKTURA.
   • Fakturan ska vara bifogad till e-post som ett PDF dokument.
   • En PDF ska innehålla hela fakturan inklusive bilagor.
   • Du kan bifoga flera fakturor i samma mail, bara det är en PDF fil per faktura

Observera att eventuella meddelanden du skickar i mailet faktura@nybblebygg.se inte kommer tas hand om. Kontakta istället vår beställare direkt.