Vi tar väl hand om dina personuppgifter

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Därför vill vi att du ska veta hur vi använder dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.


Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt är knuten till dig som person. Det kan till exempel handla om namn, personnummer, telefonnummer, mailadress eller uppgifter om din bostad. Vilka uppgifter vi ber att få av dig beror på om du är en blivande kund till oss, en befintlig kund eller kanske aspirant på en ledig tjänst hos oss.


Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används för att vi ska kunna tillhandahålla de tjänster som du efterfrågar och för att vi ska kunna kommunicera med dig på ett enkelt sätt. Ibland delar vi dina personuppgifter med företag som vi samarbetar med, och då ställer vi alltid samma höga krav på säker hantering som vi ställer på oss själva. Vi sparar dina uppgifter olika lång tid beroende på vad de ska användas till. Vissa lagar kräver att vi ska spara personuppgifter under en viss tid.


Dina rättigheter

Du har alltid rätt att ta del av vilka uppgifter vi har om dig, hur vi hanterar dem och för vilka ändamål. Om något inte stämmer har du rätt att få dina uppgifter rättade och i vissa fall raderade. Om du har frågor är du alltid välkommen att kontakta oss! Du når oss på 010 17 97 111 eller info@nybblebygg.se Vill du ha mer information om hur vi hanterar personuppgifter för olika ändamål så hittar du våra policys för personuppgiftshantering här: