Om Oss

Företagets historia

Året är 2012 och Vahid grundar Nybble Bygg AB som startas i Flen, Södermanlands län. Under den halvt skakade världsekonomin togs beslutet om att starta ett byggbolag. Till en början erbjöds endast tjänster till privatkunder kring Flen trakten. Fram till 2014 var det endast ett enmansbolag och det fanns inga planer på att expandera. 

Under 2014 börjar det lilla bolaget tänka om, med miljötänk och kvalitetstänk i bagaget, det var Vahids enda krav till hans söner som skulle nu komma in och börja utveckla detta bolag i en ny riktning. 

Fyra år efter att bolaget grundades visades ingen större tillväxt. Men en stabil tillväxt efter lågkonjunkturen och siffrorna visade en liten tillväxt trots allt. Näst kommande år öppnar Nybble Bygg en utvecklingsavdelning i Göteborg som skall handlägga ärenden. Större ändringar sker allt från nya system som skall underlätta hanteringen med kund och planering, till säkra arbetsplatser. 

Under 2017 tas större beslut om att gå in på en ny marknad och ID06 samt kollektivavtal står klara. Nya samarbeten sluts samman och vi förblir underleverantörer för en större aktör. Under 2017 skrivs också ett av Nybble Byggs största avtal för Kustbostäder i Oxelösund. 

 ” Nybble Bygg AB ska vara ett ledande byggföretag och med bäst kundnöjdhet i Flens kommun. För att vi ska lyckas med det måste vi få med alla våra medarbetare att dra och agera åt samma håll. 

Våra medarbetare har ett stort ansvar idag på grund av att byggbranschen är otroligt stressig och smutskastad, tyvärr. Vi försöker rätta till det, våra medarbetare bygger med glädje.

När jag för tre år sedan fick ansvaret för företaget som jag varit med och sett byggas upp sedan barnsben är det en annan förkärlek - det är mer än ett jobb det är en livsstil. 

Det största ögonblicket var under en kontraktsskrivning, ett jobb jag hade varit med och räknat på och tillslut vunnit, obeskrivligt än idag! Mina två viktiga frågor i bolaget är arbetsmiljön och tillväxt, tillväxt är kvitto på att man gör ett bra jobb. Men det som värmer mest om hjärtat är när en kund ger beröm om hur smidigt det har gått samt hur nöjda de har varit med vår eller våra medarbetare som har varit ute på plats. Det är kvittens på att man har lyckats”

“Min vision är att driva ett ledande byggbolag i regionen. ”

Sabit Zukancic, Organisations Chef Nybble Bygg AB

Miljöpolicy

Vi värnar om vår gemensamma miljö! Därför har vi i ledningen bestämt att till slutet av 2020 endast skall använda oss av fossilfria transporter inom organisationen. Användning av fossila bränslena resulterar i farliga emissioner och en förstärkning av växthuseffekten. Vidare strävar vi konstant efter ett grönt tänkande inom organisationen ute på fält.


Kvalitetssäkring

Kvalitet nås genom att säkra kvalitetskrav och utbilda våra medarbetare. Anpassa kvalitetskraven efter varje projekt, granska efter behov och att löpande föra dialoger både inom och utanför företaget. Det viktigaste med kvalitet är att den utvecklas samt att alla berörda förstår den och följer den.


Arbetsmiljö

Arbetsmiljöarbetet bedrivs alltid enligt arbetsmiljöverkets lagar, det är som en naturlig del i det dagliga arbetet. För varje projekt utses en BAS – U, den som är BAS – U är ansvarig för arbetsmiljöarbetet på den enskilda arbetsplatsen. I samband med projekteringen upprättar BAS – P den enskilda arbetsplatsens risker och utförande momenten.

Lediga tjänster

Personuppgiftspolicy