På Arbetsplatsen

Här finner du som leverantör viktiga riktlinjer och information för din arbetsplatsvistelse.


Innan ankomst

På Nybble Bygg har vi nolltolerans mot olyckor. Säkerhet och arbetsmiljö är alltid vår högsta prioritet. För att skapa en säker och hälsosam arbetsplats är det viktigt att alla som arbetar hos oss är välinformerade och förberedda. Innan du anländer till någon av våra arbetsplatser, vänligen genomgå de nödvändiga stegen för att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö.

Sund konkurrens och trygghet på våra arbetsplatser

På Nybble Bygg tar vi vårt ansvar som huvudentreprenör på största allvar. Det innebär att vi noggrant övervakar att alla lagar, regler och avtalsenliga åtaganden följs av varje aktör på våra byggplatser. Detta gäller såväl för våra anställda som för de underentreprenörer vi samarbetar med. Vårt mål är att upprätthålla en transparent och tydlig översikt över alla underentreprenörers arbete och deras inbördes samarbeten. För att uppnå detta har vi implementerat effektiva rutiner och skapat ett digitalt stödsystem som möjliggör regelbundna övervakningar och kvalitetskontroller. Genom dessa åtgärder säkerställer vi att alla inblandade parter i våra projekt agerar i enlighet med god affärssed och konkurrerar på ett rättvist sätt.

Identifiering med id-kort ID06

Alla som vistas på en av Nybble Bygg:S arbetsplatser ska kunna identifiera sig med id-kortet ID06. Syftet med identifieringen är att motverka svartjobb och skattefiffel hos oseriösa underleverantörer och samtidigt öka säkerheten för de anställda på bygget.

Läs mer på ID06

Synligt ID06-kort

Alla som arbetar på Nybble Bygg:s arbetsplatser ska bära ID06-kort väl synligt och följa ID06:s regler. Alla på arbetsplatsen ska också kunna uppvisa godkänd ID-handling på begäran. Syftet är att försvåra för obehöriga att vistas på våra arbetsplatser. På så sätt kan vi skapa tryggare och säkrare arbetsplatser, stärka den sunda konkurrensen samt försvåra för svartarbete och ekonomisk brottslighet.

 

Registrerade behörighetsutbildningar i ID06 kompetensdatasbas

Nybble Bygg:s och andra aktörer inom Byggföretagen arbetar tillsammans för att skapa säkrare arbetsplatser. Vi och flera branschkollegor har gemensamma krav på ett antal behörighetsutbildningar som ska vara registrerade i ID06 kompetensdatabas och därmed synligt i kopplingar till ID06-kortet. Se gällande kravlista i högerspalten eller här.

Förutom att bidra till säkrare arbetsplatser kommer kravet även säkerställa bättre kvalitetssäkrade utbildningar, ökad tydlighet för våra underentreprenörer med gemensamma utbildningskrav samt motverkande av osund konkurrens.

Safe Construction Training

Branschens gemensamma säkerhetsutbildning säkerställer en gemensam grundförståelse för de vanligaste riskerna inom bygg- och anläggningsbranschen och hur de kan förebyggas. Efter genomförd utbildning med godkänt testresultat registreras utbildningen som ett certifikat i ID06 kompetensdatabas och kan kopplas till deltagarens ID06-kort. Det är därför viktigt att deltagaren under utbildningens gång ger sitt godkännande till att resultatet registreras på ID06.

Arbetsmiljöpolicy

På Nybble Bygg strävar vi efter en säker och välfungerande arbetsmiljö. Vi är engagerade i att skydda våra anställdas hälsa och säkerhet genom att kontinuerligt förbättra arbetsmiljön och följa alla relevanta säkerhetsföreskrifter.

Kvalitetspolicy

Kvalitet står i centrum för allt vi gör på Nybble Bygg. Genom att ständigt eftersträva högsta möjliga standarder i våra projekt och tjänster, åtar vi oss att uppfylla och överträffa våra kunders förväntningar, samtidigt som vi strävar efter ständig förbättring.

Miljöpolicy

På Nybble Bygg är vi dedikerade till att främja hållbarhet. Vår miljöpolicy fokuserar på att minimera vår påverkan på miljön genom ansvarsfullt resurshantering, effektivisering och genom att ständigt sträva efter att minska vårt koldioxidavtryck i alla våra byggprojekt.

Avtalsvillkor underentreprenörer och bemanningsföretag

Här kan du ladda ner blankett UE 2021 för kontroll av underentreprenörer och bemanningsföretag.