Hur tar vi hand om dina personuppgifter

Vad är en personuppgift?
En personuppgiftär information som direkt eller indirekt är knuten tillen fysisk levande person. Det kan t.ex. handla om namn, personnummer, telefonnummer, mailadress eller uppgifter om din bostad. Vilka uppgifter vi ber att få av dig beror på om du är en blivande kund till oss, en befintlig kund. Även filmer och bilder klassas som personuppgift om du kan bli tydligt identifierad.

Hur behandlar vi dina personuppgifter?
Nybble Bygg AB:s hantering av personuppgifter beskrivs nedan baserat på din relation till Nybble Bygg AB.
Dina personuppgifter används för att vi ska kunna tillhandahålla de tjänster som du efterfrågar och för att vi ska kunna kommunicera med dig på ett enkelt sätt. Nybble Bygg AB kommer inte sälja, lämna ut eller sprida personuppgifter till tredje part, med undantag för vad som anges i våran integritetspolicy. Personuppgifter kan lämnas vidare till Nybble Bygg AB:s kunder, leverantörer, underleverantörer, och samarbetspartners om det är nödvändigt för fullgörande av avtalet. Dina personuppgifter sparas så länge kund-/leverantörsförhållandet kvarstår och därefter den tid som krävs eller är tillåten enligt vid var tid gällande lagstiftning och praxis.

Dina rättigheter
Du har alltid rätt att ta del av vilka uppgifter vi har om dig, hur vi hanterar dem och för vilka ändamål. Om något inte stämmer har du rätt att få dina uppgifter rättade och i vissa fall raderade. Om du har frågor är du alltid välkommen att kontakta oss! Du når oss på 070 492 7938 eller info@nybblebygg.se.

Registrera dig för dataskyddsförordningen