Inom två timmar!

Vid ett akuta åtgärder finns en medarbetare på plats inom två timmar för att påbörja åtgärda felet.

Privatperson

Som privatperson får du fullservice genom hela projektet.

Bostadsrättsförening

I en stor förening behöver man samordna med stora resurser för färdigställa ett projekt med minimalist störning för de boende.

Offentliga sektorn

Från kontor, industrihallar, butiker eller hyresrättsboende behövs det oftast detaljerade tidsplaner som måste följas....

Plötsligt droppar det vatten!

Fuktskador kommer plötsligt, en värmeledning brister oftast under sen sommaren och orsakar storskada väldigt fort.

 • Beredskap inom en till två timmar
 • Rätt medarbetare på rätt plats

Offentliga sektorn

Leverans enligt Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten. ABT 06 eller AB 06

 • Stambyte
 • Servicearbete
 • Fönster & dörrbyte
 • Golvläggning
 • Industri & maskinhallar
 • Måleri
 • Industrigolv
 • Plastmatta

Bostadsrättföreningar

Leverans enligt Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten. ABT 06 eller AB 06

 • Stambyte
 • Servicearbete
 • Fönster & dörrbyte
 • Golvläggning
 • Industri & maskinhallar
 • Måleri
 • Industrigolv
 • Plastmatta

Privatpersoner

Leverans enligt Allmänna bestämmelser för Konsumententreprenader ABS18.

 • Stambyte
 • Servicearbete
 • Fönster & dörrbyte
 • Golvläggning
 • Industri & maskinhallar
 • Måleri
 • Industrigolv
 • Plastmatta

Kontakta oss så berättar vi mer

010 17 97 111