Din lokala byggentreprenör

Det trygga takbytet!

Takkontroll och offert

En erfaren projektledare utför en grundlig takkontroll hos dig för att ge en noggrann offert som passar ditt tak.

Tidplan

Vi skapar en tidplan som godkänns av er som kund, där vi kombinerar era önskemål med vår erfarenhet för att säkerställa en smidig takomläggningsprocess.

Takläggning

Våra kunniga yrkespersoner utför takläggningen enligt dagens standarder. Vi prioriterar miljö, arbetsmiljö och skapar en unik kvalitetsplan för varje projekt som strikt efterlevs.

Slutbesiktning

Samma projektledare finns kvar efter färdigställande, garantiintyg tillhandahålls och ställningen demonteras enligt plan.

Varför lägga om tak och inte måla?

Att måla taket kan vara frestande som en snabb och billig lösning, men det kan vara en temporär fix. Målning kan spricka, flagna och bli missfärgad över tiden. Genom att lägga om taket istället får du en mer långsiktig och hållbar lösning. Takpappen under takpannorna ger ett effektivt skydd mot väder och slitage, medan takpannorna skyddar takpappen från solens påverkan. Genom att investera i takomläggning undviker du framtida kostsamma reparationer och förlänger takets livslängd betydligt.

  • Stoppar inte vattenläckage
  • Förlänger inte livslängden
  • Inte mikroskopiskt rent
  • Falsk trygghet

Från

150.000 Kr

Upp till 100 m²

Litet villa tak

Takomläggning med takavvattning inkl rotavdrag.

*Endast en prisuppskattning.

Från

220.000 Kr

Upp till 200m²

Vanligt villa tak

Takomläggning med takavvattning inkl rotavdrag.

*Endast en prisuppskattning.

Från

240.000 Kr

Från 250 m²

Större villa tak

Takomläggning med takavvattning inkl rotavdrag.

*Endast en prisuppskattning.

Livslängder

Livslängden för betongtakpannor är vanligtvis mellan 30 och 50 år. Denna uppskattning beror på flera faktorer, inklusive kvaliteten på betongen, installationen av takpannorna, underhåll och väderförhållanden. Med regelbunden rengöring, inspektion och eventuella reparationer kan betongtakpannor hålla i många decennier och erbjuda ett hållbart och pålitligt takskydd. Det är viktigt att följa tillverkarens rekommendationer och rådfråga en professionell takentreprenör för att säkerställa att taket håller sig i gott skick under hela sin livslängd.

Tegeltak är känt för att vara mycket hållbara och kan ha en livslängd på 50-100 år eller mer. Livslängden beror på flera faktorer, inklusive typen av tegel, kvaliteten på materialet, korrekt installation och regelbundet underhåll. Genom att utföra regelbundna inspektioner, reparationer vid behov och hålla taket rent kan du förlänga dess livslängd och fortsätta njuta av ett vackert och pålitligt tegeltak under lång tid. Det är alltid rekommenderat att konsultera med en takexpert för att få mer specifik information om livslängden för ditt specifika tegeltak.

Livslängden för plåttak, som till exempel ståltak eller koppartak, kan vara lång och variera beroende på flera faktorer. Generellt sett kan plåttak ha en livslängd på 40-70 år eller mer. Det exakta antalet år beror på typen av metall som används, kvaliteten på materialet, korrekt installation och regelbundet underhåll. Att utföra regelbundna inspektioner, ta hand om eventuella skador och upprätthålla takets ytskydd kan bidra till att förlänga plåttakets livslängd och hålla det i gott skick över tid. Att följa tillverkarens rekommendationer och rådgöra med en takentreprenör kan ge ytterligare vägledning och information om livslängden för ditt specifika plåttak.

Livslängden för ett papptak, även känt som takpapp eller asfaltpapp, varierar beroende på flera faktorer. Generellt sett kan ett välinstallerat och ordentligt underhållet papptak ha en livslängd på cirka 15-30 år. För att förlänga takets livslängd är det viktigt att regelbundet inspektera och underhålla det. Det inkluderar att hålla taket rent, reparera eventuella skador och se till att avrinningssystemet fungerar som det ska. Att följa tillverkarens rekommendationer och anlita professionella takentreprenörer för installation och underhåll kan bidra till att maximera livslängden för ditt papptak.

Det är viktigt att notera att dessa är ungefärliga uppskattningar och att livslängden kan variera beroende på olika faktorer. Det är alltid bäst att konsultera med en professionell takentreprenör för att få en mer exakt bedömning baserat på ditt specifika tak och förhållanden.
Redo för lägga om taket?

Boka kostnadsfritt hembesök idag!

Boka här!