Mötet med stambyteentreprenören för att diskutera detaljer och planering av projektet.
Genomgång av bygglovsdokumentation och eventuella tillstånd som krävs.
Utvärdering av material- och utrustningsbehov.