Installation av nya VVS-rör och VVS-utrustning.
Uppdatering av elsystemet, inklusive installation av nya kablar och eluttag.
Förberedelse för installation av nya golv- och väggbeklädnader.