Fortsättning av demontering av VVS- och elutrustning om det inte är klart från tidigare dag.
Förberedande arbete för att ta bort gamla golv- och väggbeklädnader.
Kontroll av avloppsledningar och ventilationssystem.